Selektiver Leitungsschutzschalter (SLS-Schalter)

Selektiver Leitungsschutzschalter (SLS-Schalter) von Hager und ABB

  • Hager SLS-Schalter

  • ABB Selektiver Hauptleitungsschutzschalter